Prijava korisnika

Nedostupnost CPP-a danas, 13. studenog 2018. od 16:00

Danas (13. studenog 2018.) od 16:00 vršit ćemo nadogradnju sustava zbog poteškoća prilikom odabira partnera. Očekujemo da će CPP u navedenom periodu biti nedostupan u prekidima od 30 minuta. Nova verzija CPP-a na https://sys.cpp.hr će biti dostupna cijelo vrijeme.